[jahsonic.com] - [Next >>]

Beeld

Related: visual culture - commercial

Beeldcultuur

Ik zal proberen aan te tonen dat de zo verguisde commerciële beeldcultuur rijker is dan algemeen wordt aangenomen en dat de meeste veroordelingen van de massacultuur gebaseerd zijn op vaak lege, ondoordachte begrippen. Niet de massacultuur is schraal, maar het denken erover. In het tweede hoofdstuk onderzoek ik de elitecultuur, en meer speciaal de kloof tussen massa- en elitecultuur, hoe die bewerkstelligd is en hoe we uit deze precaire situatie kunnen komen? In dit hoofdstuk kunnen we niet om de gevolgen van de artistieke guerilla van de historische avant-garde heen. Dit tweede stuk vormt de natuurlijke pendant van het eerste hoodstuk. Het derde hoofdstuk graaft dieper en stelt dat de tegenstelling woord- en beeldcultuur misplaatst is en zelfs nefast. Cultuur is altijd beeld, elke (nieuwe)cultuur voert oorlog met als inzet de verovering van een nieuw mens- en maatschappijbeeld.
--Leo De Haes uit Cultuur is Oorlog (1995)http://www.brakkehond.be/redactie/leovwd.html [Mar 2005]

AS

AS
AS, voorheen Andere Sinema, is een driemaandelijks tijdschrift rond beeldcultuur, mediakritiek en -theorie. Trouw aan de cinefiele geloofsbelijdenis van haar roots in de autonome, "alternatieve" Europese filmcultuur van de late jaren zeventig ruimt AS nog steeds de nodige aandacht in voor kritische reflecties rond film, TV en video; halverwege de jaren negentig verbreedde AS haar blikveld naar de zogenaamde "nieuwe media" en vervulde een pioniersrol in de kritische ontsluiting van de bloeiende (sub)cultuur van internet en cyberspace, net-art en hypermedia, VR en datasfeer. De keuze voor een driemaandelijks verschijningsritme, kleiner formaat en méér tekstmassa in 1999 resulteerde in een nieuw profiel, met nog meer aandacht voor hedendaagse beeldcultuur in de breedst denkbare zin, meer cultuurfilosofische en -sociologische bespiegelingen, vaak van welhaast "klassieke" snit, een nog sterkere klemtoon op een essayistiek denken-op-de-achtergrond. Na de respectievelijke biotopen van film, TV, video en internet begeeft AS zich nu ook met grotere regelmaat in het veld van de actuele beeldende kunst en dito kunstkritiek.

Recente AS-themanummers bogen zich over hysterie, het nieuwe Berlijn, de esthetiek van het geweld, "het einde van de straat", diaspora, Africana, het evenement, de latino metropolis, mannenhaat & melodrama en het politieke gebruik van het plezier. Vaste en minder vaste medewerkers, reguliere en minder reguliere gasten zijn onder meer Richard Barbrook, Scott Bukatman, Maarten Delbeke, Mark Dery, Stefan Devoldere, Diedrich Diederichsen, Kersten Geers, Stefan Hertmans, Marc Holthof, Steven Jacobs, Sarah Leisdovich, Dieter Lesage, Laurent Liefooghe, Hans Ulrich Obrist, Tom Paulus, Philippe Pirotte, Sofie Rédelé, Vivian Sobchack, Pieter Van Bogaert, McKenzie Wark en Slavoj Zizek. In vertaling verschenen teksten van Walter Benjamin, Homi K. Bhaba, Pierre Bourdieu, Saskia Sassen, Richard Sennett, Richard Shusterman, Paul Virilio en vele anderen.

Hoofdredacteur sinds januari 2000 is Dieter Roelstraete; voor de vormgeving tekenen Sophie Nys (Groep Damp) en Geoffrey Brusatto. AS wordt uitgegeven door het Museum voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen MuHKA, waar sinds kort ook de voormalige zusterfilialen Filmmuseum en Sinebase huizen. --http://www.detijdschriften.be/main/main0101.html [Mar 2005]

Film & beeldmedia MuHka

Edwin Carels
coördinator

Luc Joris
programmator

Frank Van Der Kinderen
programmator --http://www.muhka.be/museum_organigram.php?la=nl [Mar 2005]

see also: MuHKA - Antwerpen - Belgium

your Amazon recommendations - Jahsonic - early adopter products

Managed Hosting by NG Communications