[jahsonic.com] - [Next >>]

Brabo statue

Related: Antwerp

Brabo fountain (1887) - Jef Lambeaux
image sourced here. [May 2005]

Description

Brabofontein
De Brabofontein werd op de Grote Markt in Antwerpen onthuld op 81 augustus 1887. Dit werk van Jef Lambeaux (Antwerpen 1852 - Brussel 1908) wordt gedomineerd door de soepele en gracieuze figuur van de held die hoog oprijst boven een groot aantal dooreengestrengelde figuren; het onthoofde lichaam van de reus, watermonsters, schildpad en alligator, en sirenen met de symbolen van de stad.

Dit meesterwerk van de beeldhouwer is een pareltje van de barok, dat nauw aansluit bij de grote traditie van de eeuw van Rubens en Jordaens. Reeds tijdens zijn leven was Lambeau: een zeer omstreden kunstenaar ; sommigen nemen aanstoot aan zijn gewaagde sensualiteit, vooral dan in zijn groot reliëf «De Passies van de Mens», dat van het einde van de eeuw dateert, anderen daarentegen zijn vol lof over zijn expressieve kracht. De rijzige figuur van Brabo sluit aan bij de stijl die teruggaat tot Jean de Bologne, een in Vlaanderen geboren beeldhouwer, een meester van de Italiaanse beeldhouwkunst uit de XVIe eeuw.

Door haar dynamisme is zij een voorbode van de moderne kunst. Brons. Antwerpen, Grote Markt. (Teksten van de Dienst voor Toerisme van Antwerpen en Dhr. Roberts-Jones «Secrétaire perpétuel de l’Académie de, Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique».) --http://www.philatelia.be/catalog/ViewPZ.ASP?PZS_ID=927 [May 2005]

Silvius Brabo is a mythical Roman soldier who is said to have killed a giant, and by this would have created the name Brabant

Later this story was also used to explain the name Antwerp (meaning Throw a hand). Brabo once killed a giant, called Druon Antigoon, who asked money from people who wanted to pass by the river Scheldt. When they didn't want to pay, he cut of their hand and threw it in the river. Because of this Brabo also removed the hand of the giant, and threw it away.

This mythical story is still shown by the statue in front of the city hall in Antwerp. --http://en.wikipedia.org/wiki/Silvius_Brabo [Dec 2005]

your Amazon recommendations - Jahsonic - early adopter products

Managed Hosting by NG Communications