[jahsonic.com] - [Next >>]

Dennis Tyfus (1979 - )

Related: Belgian arts - Antwerp

Gallery: Google gallery

by Dennis Tyfus

Official site

http://ultraeczema.com/tyfus/

Zotgevingerd in Plasticland

Het schilderij 'Plasticland' van Dennis Tyfus dat op 22 maart in Antwerpen op last van de procureur in beslag werd genomen - nog voor de opening van de tentoonstelling 'Zot gevingerd in Plasticland' - blijft onder beslag. Dat besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Geroep vrijdag ll. De auteur van het werk, Dennis Tyfus, had bij monde van zijn advocaat beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de kamer van Inbeschuldigingstelling. De kamer van inbeschuldigingstelling (hof van beroep) wilde het beslag opheffen, op voorwaarde dat hij het werk niet zou tentoonstellen. De procureur-generaal was akkoord om - zonder enige voorwaarde - het beslag op te heffen, maar de kamer van inbeschuldigingstelling weigerde, ondanks het goede advies van de Procureur Generaal en gaf de Procureur des Konings gelijk. Volgens de advocaat van de kunstenaar is het moeilijk te voorspellen hoe deze zaak verder zal evolueren en blijft het afwachten op wat het openbaar ministerie verder onderneemt. --Peter terryn

your Amazon recommendations - Jahsonic - early adopter products

Managed Hosting by NG Communications