[jahsonic.com] - [Next >>]

Marc De Kesel

Related: De Witte Raaf - Belgium - academia

His Site

http://www.hiw.kuleuven.ac.be/psychoanalyse/eng/leden2.php3?ID=13

Georges Bataille [...]

Georges Bataille wordt doorgaans geassocieerd met 'exces, seks en dood'. Dat hij vooral ook een poltieke denker is, is minder bekend. Zijn hele filosofie is zowel een reflectie over als een exponent van het revolutionaire elan dat de eerste decennia van de twintigste eeuw Europa overoop haalde. In zijn lezing plaatst Marc de Kesel Bataille's politieke filosofie binnen dat revolutionaire kader en toont van daaruit aan waarom zijn 'theorie van het exces' vandaag nog weinig aan zeggingskracht heeft verloren.

your Amazon recommendations - Jahsonic - early adopter products

Managed Hosting by NG Communications