De Underground

Inleiding

Underground

Tot de ondergrond behoren alle culturele verschijnselen zoals muziek, kunst, film, filosofie, geschreven media, websites die nooit tot in de mainstream doorgebroken zijn. Cultuur die nooit in de hitparades stond. Tot hiertoe is onze definitie gemakkelijk.

Kwaliteit en Tijd

Natuurlijk willen we niet alle "underground" gaan belichten. We willen alleen die underground belichten die de meeste kwaliteiten heeft. Om dit enkel in het heden te beoordelen is zeer moeilijk. Als we de factor tijd hierin gaan betrekken wordt dit gemakkelijker. Kwaliteitsvolle underground is die underground cultuur die na enkele jaren weer aan de oppervlakte komt omdat hij te goed is om te verdwijnen in de vergetelheid (obscured) van geschiedenis.

Dit kan op verschillende manieren gebeuren: laat ons enkele voorbeelden noemen:

 • Een lied dat in eerste instantie nooit een hit was, wordt gecoverd en wordt alsnog een hit.
 • Een bepaalde artiest wordt na zijn dood "herontdekt"
 • Kunstenaars maken in hun werk verwijzingen naar andere minder bekende kunstenaars.
 • Een filosoof of politicus die na zijn dood pas gewaardeerd wordt

  Schone Kunsten en Populaire Cultuur

  Overigens moet ik er op wijzen dat wat betreft de underground, er geen verschil bestaat tussen de "schone kunsten" en populaire cultuur. Beiden kunnen underground zijn. Zo heb je bij de schone kunsten de avant garde, een over het algemeen intellectuele beweging die zijn tijd wenst vooruit te zijn en zelden ondersteuning krijgt van de mainstream.

  Minderheden

  Vermits underground cultuur nooit mainstream is, wordt hij altijd gedragen door minderheden. Minderheden zijn vaak vernieuwende culturele krachten, kijk maar naar de ontwikkeling van zwarte muziek in de VS.

  Doel Van Het Project

  Het doel van dit project is de Belgische ondergrondse cultuur - en meer in het bijzonder de Belgische ondergrondse cultuur die van een zondanige kwaliteit is dat hij ook het buitenland zal interesseren. Artiesten die in aanmerking komen om in het daglicht gesteld te worden zijn variëren van Kamagurka tot Ann Saelens, van Panamarenko tot Marc Moulin.

  Vorm van het Project

  Voor het project zal het URC:
 • interviews afnemen (beeldende kunstenaars, DJs, modeontwerpers, muzikanten, ...)
 • oude publicaties onderzoeken en waar van toepassing voor dit project ontsluiten
 • onzichtbare linken tussen cultuurproducten blootleggen
 • een gids maken voor "Underground" België
 • ...

  Medium

  Het medium dat we zullen gebruiken is het internet. Elke artiest, stroming, lied, film, en andere cultureel product krijgt een eigen internetpagina. Deze kan, volgens de principes van het internet zelf, verbonden worden met gelijk welke andere pagina of meerdere pagina's. Er zal een Thuispagina zijn, maar bezoekers zullen ook via gelijk welke andere pagina de site kunnen binnenkomen. Het mag niet uitgesloten worden dat er ooit een boek van de aangeboden informatie zal gemaakt worden, maar dit is niet de eerste bedoeling.

  Doelpubliek

  Omdat de inhoud van het Underground Research Centre zal leven als hoofdstuk op de bestaande site http://www.jahsonic.com kan er van in het begin promotie gemaakt worden rond de nieuwe pagina's. We richten ons zowel tot het buitenland als het binnenland. Het huidige publiek van jahsonic.com bestaat voor

  ‘‘Smaken en culturele praktijken’’

  Het magisch woord binnen het huidig cultuurdebat is ‘cultuurparticipatie’. De discussie draait daarbij rond het bereik van de kunsten en een evenwichtige mix van diverse sociale groepen binnen het publiek van culturele instellingen. Al te vaak wordt in dit debat vergeten dat de ‘schone kunsten’ slechts één vorm van cultuurbeleving vormen. In het sociaalwetenschappelijk onderzoek duikt daarentegen steeds vaker de term ‘omnivoriteit’ op: mensen zouden zich niet langer storen aan het verschil tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur of het onderscheid tussen jeugd- en volwassenencultuur. Onder schouwburgbezoekers treft men namelijk evengoed wielerliefhebbers aan als onder voetbalsupporters. Vader en zoon, moeder en dochter vinden elkaar in de programmatie van ‘Studio Brussel’. Zelfs senioren zouden zich voor hun vrijetijdsinvulling steeds meer spiegelen aan jongeren.
 • http://www.sociologie.be/sociodata/sdata043.htm

  Cultuur is Oorlog

  Dit boek is geschreven in het besef dat voor elke vorm van kwaliteit dient gevochten te worden. Zelfs voor goede argumenten in het cultuurdebat dienen de messen geslepen, want cultuur is oorlog. [...]

  your Amazon recommendations - Jahsonic - early adopter products

  Managed Hosting by NG Communications