Wim Schamp

Politiek niet correct

"Politiek Niet Correct" was de rode draad doorheen de stukken die ik u een jaar lang heb voorgeschoteld. Het waren er 30 in het totaal, en ik heb me 30 keer kunnen verheugen in de talrijke en hartverwarmende reacties. De 30e aflevering was de laatste in deze formule. Aan het vervolg wordt naarstig gesleuteld. Het hoe, het waar en het wanneer zal u als eerste vernemen.
En ding kan ik u wel al verklappen : binnenkort verschijnt het boek "Politiek Niet Correct". De auteurs zijn Wim Schamp en Gust De Meyer. Gust De Meyer is professor communicatiewetenschap aan de KU Leuven. Hij zette als eerste het vak "populaire cultuur" op een universitair menu, en werd naderhand bekend als politiek niet correcte analyticus van fenomenen als Big Brother en Madonna. --Wim Schamp, Politicsinfo.net 23/04/2002

VB over Gust De Meyer en Wim Schamp, Politiek niet correct, Cover Books.

Dit boek kent een aantal schoonheidsfoutjes: hier en daar nogal slordig taalgebruik, een paar overlappingen ook, maar toch is het aan te bevelen. Niet alleen omdat het de eerste keer is dat er in de Vlaamse boekhandels een dergelijk werkje aangeboden wordt. Vooral het stuk van Wim Schamp leest als een trein. De bijdrage van De Meyer is academischer opgevat; vooral de ontleding van het politiek correcte taalgebruik loont de moeite. Wie enigszins vertrouwd is met de bestaande (veelal Amerikaanse, maar ook bijvoorbeeld Nederlandse) literatuur inzake politieke correctheid zal hier weinig nieuwe inzichten ontdekken, maar als inleiding tot de materie is dit boek zeker geschikt. [...]

your Amazon recommendations - Jahsonic - early adopter products

Managed Hosting by NG Communications