[jahsonic.com] - [Next >>]

Vic Gentils

Related: Annie Gentils - Belgian modern art

Profile

Born Apr 18 1919, Ilfracombe, UK.
Died Febr 25 1997 Belgium.

Vic Gentils Show at Oostende (Belgium)

08.05.2004 - 29.08.2004
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst Oostende

The pivot of this exhibition is Gentils' masterpiece "Ensor et ses squelettes veulent se chauffer" (1984). This homage to James Ensor had already been exhibited in the museum as a loan for over ten years, and now the work could finally be purchased thanks to the support of the Flemish Community. This sculpture group made of polychrome wood represents a caricature of the famous painting by the Oostend master "Squelettes voulant se chauffer" (1889) from the collection of the Kimbell Art Museum in Fort Worth (Texas, USA).

Gentils work of art, however, is more than just an homage to a great artist. As a matter of fact, there are quite some affinities between the oeuvre of Ensor and that of Gentils. The sarcastic, often even cynical view of humankind is the central theme. Both Ensor and Gentils parody pride, misunderstandings, naivety and most of all organised foolishness. The permanent presence of this piece of art in the PMMK and in Oostend, the city of Ensor, is of great importance. In the exhibition this work of art is surrounded by large groups made by Vic Gentils between 1967 and 1981, which include "Het groot schaakspel "("Big Chess Set") (1967) from the Middelheim Museum Antwerp, "De Acht Hoofdzonden "(The Eight Cardinal Sins)(1969) from the collection of Dexia bank in Brussels and the renowned masterwork, the "Monument Camille Huysmans" (1970-1971) from the University of Antwerp. These 9 large monumental groups are brought together in the spacious ground-floor rooms of the PMMK for the first time.

De spil van deze tentoonstelling wordt gevormd door het kunstwerk van Gentils Ensor et ses squelettes veulent se chauffer (1984). Deze hommage aan James Ensor stond als bruikleen al meer dan 10 jaar tentoongesteld in het museum, en kon nu - dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap - aangekocht worden.

De beeldengroep uitgevoerd in gepolychromeerd hout vormt een persiflage op het bekende werk van de Oostendse meester ‘Squelettes voulant se chauffer’ (1889) uit de collectie van het Kimbell Art Museum in Fort Worth (Texas, VS).

Het werk is echter meer dan zomaar een hommage aan een groot kunstenaar. Er zijn immers heel wat affiniteiten tussen het werk van Ensor en dat van Gentils. De sarcastische en soms zelfs cynische blik op het mensdom staat voorop. Net als Ensor parodieert Gentils de hoogmoed, het misverstand, de naïviteit en vooral de georganiseerde dwaasheid.

De definitieve aanwezigheid van het werk in het PMMK en in de Ensorstad Oostende is heel belangrijk. Dit kunstwerk wordt op de tentoonstelling omgeven door grote groepen die Vic Gentils realiseerde tussen 1967 en 1981, zoals Het Groot Schaakspel uit het Middelheimmuseum te Antwerpen, De acht hoofdzonden uit de collectie van de Dexiabank te Brussel en het vermaarde werk, het Monument Camille Huysmans uit de Universiteit van Antwerpen.

Negen grote monumentale groepen van de hand van Vic Gentils zijn met deze tentoonstelling voor het eerst samengebracht in de zalen van het PMMK-gelijkvloers.

your Amazon recommendations - Jahsonic - early adopter products

Managed Hosting by NG Communications